Proces-verbal nr. 3 din 13 ianuarie 2020 al şedinţei...

Proces-verbal nr. 3 din 13 ianuarie 2020 al şedinţei Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante secretar al consiliului local

140
DISTRIBUIȚI

Au fost prezenţi :

Sîrbu Mihail

Torgai Tamara

Vivat Nina

Bîrsan Maria

S-a discutat:

  1. Rezultatele interviului .
  2. Rezultatele concursului.

S-a decis :

1.În baza aprecierii răspunsurilor la interviu (anexele nr.1 şi nr. 2 ) , se aprobă lista  persoanelor care au susţinut interviul (anexa nr. 3 ) .

  1. În baza rezultatelor obţinute la proba scrisă şi la interviu (anexa nr. 4 ) , se aprobă lista candidaţilor care au promovat concursul (anexa nr. 5 ).

3.Pînvingător al concursului se consideră Smeleanschi Corina .

 

 

Preşedintele comisiei                                                  Sîrbu Mihail

 

Secretarul comisiei                                                      Torgai Tamara

Membrii comisiei :                                                        Bîrsan Maria

                                                                                          Vivat Nina

 

 

Fișiere