Orașe înfrățite

Orașe înfrățite

Acord de cooperare semnat între Gura Galbenei și Măgurele

În cea mai mare localitate rurală din raionul Cimişlia, Gura Galbenei, s-a produs, recent, un eveniment deosebit: a fost semnat Acordul de cooperare între acest sat şi comuna Măgurele din judeţul Prahova, România (Înfrățirea comunelor). Până în prezent, în temeiul unui protocol de colaborare semnat între raionul Cimişlia din Republica Moldova şi judeţul Prahova din România, şapte aşezări din acest raion sunt înfrăţite cu tot atâtea oraşe şi comune din judeţul respectiv, procesul continuând.

Propunându-şi scopul de a stabili relaţii frăţeşti de colaborare, o delegaţie din comuna Măgurele, judeţul Prahova, în frunte cu primarul Vasilică Diaconu, s-a aflat timp de o zi în satul Gura Galbenei din raionul Cimişlia.

Vizite la instituţiile educaţionale şi cultural-sportive

Oaspeţii de peste Prut au luat cunoştinţă de activitatea mai multor instituţii din localitate. Astfel, ei au rămas impresionaţi de condiţiile create pentru copii la Grădiniţa „Lăstăraşul”, unde, în cele trei grupe de aici, sunt îngrijiţi şi educaţi 78 de micuţi nu numai de la Gura Galbenei, ci şi din satele vecine, chiar şi din municipiul Chişinău.

După cum a comunicat Elena Ciudin, şefa instituţiei preşcolare, azi vice-primar în Gura Galbenei, programul de muncă începe la ora 7.30 şi se termină la ora 18.30. Colectivul pe care îl conduce simte în toate acţiunile sale sprijinul şi ajutorul administraţiei publice locale. Interesându-se de condiţiile de plată pentru grădiniţă, românii au aflat că 50 la sută din taxă este achitată de către părinţi, cealaltă jumătate revenind pe seama statului.

Delegaţia de la Măgurele s-a familiarizat şi cu activitatea Liceului Teoretic „Hyperion” din localitate, având-o în calitate de ghid pe Ludmila Casian, directoarea acestei instituţii. După aceasta, oaspeţii au vizitat complexul sportiv multifuncţional din centrul satului. Primarul Vasilică Diaconu nu s-a putut abţine şi a jucat o partidă de tenis de masă cu omologul său de la Gura Galbenei, Victor Stână. Le-a plăcut oaspeţilor şi starea bună în care se află căminul cultural, unde recent s-au încheiat reparaţiile şi unde există o bibliotecă largă şi luminoasă, o încăpere frumoasă de înregistrare a căsătoriilor, o sală mare pentru concerte şi alte manifestări, o discotecă.

Ceremonia de înfrăţire

Semnarea propriu-zisă a Acordului de cooperare între cele două comunităţi din stânga şi din dreapta Prutului a decurs într-o atmosferă festivă, înălţătoare chiar, cu participarea membrilor Consiliului local Gura Galbenei, a viceprimarului Maria Mârza, a secretarului primăriei, Lidia Olărescu, a altor reprezentanţi ai administraţiei publice locale.

Ceremonia a fost deschisă de către primarul Victor Stână. S-au onorat Drapelele de Stat ale Republicii Moldova şi României, au fost intonate Imnurile de Stat ale ambelor ţări, după care i s-a oferit cuvântul primarului comunei Măgurele din judeţul Prahova, Vasilică Diaconu.

„Vreau să folosesc un citat al poetului Nichita Stănescu, a spus demnitarul român, şi să zic următoarele: mă bucur că am venit de acasă, acasă. Odată am fost o singură ţară, un singur popor. Îmi doresc foarte mult să fim din nou ceea ce-am fost cândva”.

Un val de aplauze a acoperit aceste cuvinte. La fel ca şi după semnarea de către Victor Stână şi Vasilică Diaconu a Acordului de cooperare între satul Gura Galbenei, raionul Cimişlia, şi comuna Măgurele, judeţul Prahova. Lidia Olărescu, secretarul Consiliului local Gura Galbenei, a dat citire textului documentului.

Ce prevede Acordul?

În preambulul documentului este stipulat că părţile sunt conştiente de faptul că acest Acord contribuie la procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Acţiunile de cooperare vor fi axate pe schimburi de experienţă în domeniile dezvoltării locale, economice, sociale, culturale, sportive, protecţiei mediului etc.

Se planifică organizarea periodică de expoziţii, târguri cu produse industriale, agroalimentare, bunuri de larg consum ale agenţilor economici din ambele localităţi.

Părţile vor stabili, în fiecare an, programul de lucru care va defini acţiunile comune efectuate şi îşi va evalua rezultatele.

Vor fi încurajate instituirea şi dezvoltarea cooperării în spiritul parteneriatului la toate nivelurile, între colectivităţile locale şi alte structuri instituţionale, între organismele economice, precum şi între asociaţiile interesate care doresc să dezvolte acţiuni în domeniile lor.

Acordul de cooperare între satul Gura Galbenei şi comuna Măgurele are 7 articole şi este încheiat pe o perioadă de patru ani, el putând fi reînnoit după aceasta, pentru încă patru ani, prin confirmare tacită, exceptând situaţia în care una dintre părţi cere în scris denunţarea documentului cu cel puţin şase luni înainte de încetarea acestuia, scrie gazetadesud.md. Ulterior, o delegație din Gura Galbenei a mers în vizită în comuna Măgurele, Ploiești, pentru schimb de expertiză și bune practici.