O nouă ședință a Consiliului Local Gura Galbenei

O nouă ședință a Consiliului Local Gura Galbenei

149
DISTRIBUIȚI

ARTICOLUL SE VA ACTUALIZA
Astăzi, s-a desfășurat Ședința Consiliului Local Gura Galbenei, având ordinea de zi:

  1. Cu privire la audierea raportului privind starea criminogenă din comunitate şi trasarea obiectivelor de conlucrare între APL, comunitate şi IP Cimişlia.Informează: Valentin Nistreanu, şef – interimar sector 4 de poliţie Gura Galbenei.

 2. Cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului primăriei pentru anul 2016. Informează: Bîrsan Maria, contabil-şef        

3. Cu privire la mersul implementării proiectului investiţional de reparaţie a str. Ştefan cel Mare, în cadrul programului „Migraţie şi Dezvoltare Locală” cu suportul financiar al PNUD  Moldova, APL şi a comunităţii. Informează: Stînă Victor, primar 

4. Cu privire la implementarea proiectului comun, „Crearea sectorului de recreere a populaţiei”  cu suportul financiar al primăriei s. Gura Galbenei şi com. Măgurele jud. Prahova, România. Informează: Stînă Victor, primar. 

5. Cu privire la audierea informaţiei privind Vizita de Studiu în domeniul gestiunii deşeurilor şi aprovizionării cu apă potabilă în s. Bardar r. Ialoveni , s. Peresecina, r. Orhei şi s. Congaz, UTA Găgăuzia şi aprobarea măsurilor pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite de ÎM. „Tulumba Servicii”. Informează: Burduh Marin, directorul  ÎM „Tulumba Servicii”

6. Cu privire la aprobarea planului de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea bilunarului de salubrizare şi înverzire a satului şi regulile sanitare din sat. Informează: Ciudin Elena, viceprimar

7. Cu privire la aprobarea „Regulamentului privind constatarea contravenţiilor administrative” şi formei procesului – verbal de contravenţie în redacţie nouă.      Informează: Olărescu Lidia, secretar al consiliului.

8. Cu privire la aprobarea „Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ pe teritoriul satului Gura Galbenei, r. Cimişlia. Informează: Olărescu Lidia, secretar al consiliului sătesc.

9. Cu privire aprobarea „Regulamentului intern privind păşunatul animalelorşi cositul. Informează: Olărescu Ion, inginer-funciar.

 10.  Cu privire la formarea bunului imobil. Informează: Olărescu Ion, inginer-funciar.

11.  Cu privire la stabilirea premiilor anuale pentru persoanele cu demnitate publică. Informează: Bîrsan Maria, contabil-şef.

12. Cu privire la distribuirea fondului disponibil. Informează: Bîrsan Maria, contabil-şef.

13. Cu privire la aprobrea programului de activitate a Consiliului sătesc şi a aparatului primăriei pentru trimestrul II al anului. Informează: Olărescu Lidia, secretar al consiliului sătesc.

 14. Cu privire la aprobarea planului de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea „Hramului  localității – Sfîntul Gheorghe” Informează: Stînă Victor, primar

  1. Cu privire la examinarea cererilor. Informează: preşedinţii comisiilor de specialitate.