El este primarul care nu a stat cu mâna întinsă la guvern,...

El este primarul care nu a stat cu mâna întinsă la guvern, dar a dezvoltat localitatea atrăgând proiecte

84
DISTRIBUIȚI

Există primari care nu stau cu mâna întinsă la guvern, ci dezvoltă localitatea atrăgând proiecte. Doar astfel într-un sat pot fi drumuri asfaltate, case de cultură și biblioteci amenajate, canalizare și apă curentă.

La Gura Galbenei, raionul Cimișlia, de exemplu, există primul serviciu zonal de evacuare a deşeurilor menajere din zona de sud a Republicii Moldova. Tot aici există primul punct de asistenţă medicală urgentă într-o localitate rurală din raionul Cimişlia. El deservește nu numai populaţia din această comunitate, ci şi din alte centre locative din zona de nord-vest a raionului Cimişlia. A fost modernizată Casa de Cultură, biblioteca publică, complexul sportiv.

Primul mandat, piatra de încercare

Atunci când i s-a încredinţat pentru întâia oară postul de primar al satului Gura Galbenei, Victor Stână şi-a trasat obiective importante. „Îmi doresc foarte mult, povesteşte el, ca baştina mea să devină o localitate în care să vrei să rămâi. Iar pentru aceasta trebuie, în primul rând, dezvoltate serviciile necesare sătenilor, să modernizez şi să asigur buna activitate a acestor servicii, pentru toate segmentele sociale”.

În primele 100 de zile ale aflării sale în funcţia de primar, împreună cu echipa de consilieri care îl sprijinea, a deschis o cantină socială pentru bătrânii singuri şi pentru copiii lăsaţi fără grija părinților (cantina activează şi în prezent), pentru tineri şi oamenii de vârstă activă s-a construit un teren de fotbal cu acoperire sintetică (primul în raionul Cimişlia), a fost modernizat stadionul existent.

Victor Stână recunoaşte că, la fel ca şi în majoritatea covârşitoare a localităţilor din republică, drumurile la Gura Galbenei sunt de calitate proastă şi necesită sume colosale de bani pentru aducerea lor în ordine. Dar prioritate s-a dat iluminatului public stradal, care, an de an, se extinde în aşa mod ca să fie cuprinse toate sectoarele satului. Pentru moment, 70 la sută din totalul străzilor sunt iluminate.

Inaugurarea punctului de asistenţă medicală urgentă

Inaugurarea punctului de asistenţă medicală urgentă
Gura Galbenei, cartea de vizită a raionului Cimişlia

Are primarul o dorinţă mare – să transforme satul pe care îl conduce în cartea de vizită a raionului Cimişlia. „Şi am să reuşesc, este sigur Victor Stână, deoarece consătenii mei sunt cei mai descurcăreţi şi cei mai gospodari oameni, cu care mă mândresc”. În 1996, când în ţară a început procesul masiv de plecare a populaţiei peste hotare, locuitorii din Gura Galbenei au fost pionerii migraţiei, împânzind Israelul, Portugalia, Grecia, Italia… Dar, atenţie! Reuşind să câştige mijloace băneşti, mulţi dintre ei s-au întors să investească în sat, să-şi deschidă afaceri, astfel contribuind la suplinirea bugetului primăriei. Anume în aceste condiţii s-a gândit primarul că este necesar să transforme satul în unul modern, din care, după cum a menţionat mai sus, să nu vrei să pleci.

Primarul se mândreşte cu faptul că a reuşit alocarea din partea Guvernului României a sumei de patru milioane de lei, utilizate acum la efectuarea lucrărilor de reparaţie a grădiniţei, care va deveni o instituţie preşcolară model, având condiţii extraordinare.

Relaţii de colaborare: Gura Galbenei – Măgurele

Relaţii de colaborare: Gura Galbenei – Măgurele
De asemenea, s-a adus în ordine scuarul parcului central din sat prin amenajarea lui peisagistică, prin instalarea băncilor de odihnă, prin pavarea aleilor şi iluminarea lor. În scurt timp, parcul a devenit un centru de recreere pentru populaţie, inclusiv copiii, pentru care aici a fost instalat un teren de joacă.

Atragerea unor investiţii de 2,5 milioane de lei a permis dezvoltarea serviciului comunal care se ocupă cu evacuarea deşeurilor menajere, cu plombarea drumurilor locale, acordarea serviciilor funerare, curăţarea fântânilor, întreţinerea cimitirelor, a parcului etc. În urma implementării proiectului în cauză, Gura Galbenei a devenit un cluster şi oferă aceste servicii şi localităţilor învecinate: Albina, Lipoveni, Ivanovca Nouă.

„Aceste şi alte lucruri bune, zice Victor Stână, şi-au găsit oglindire în Strategia de dezvoltare social-economică a satului pentru anii 2014-2018, care ne permite să atragem investiţii din partea donatorilor străini”.

Totul se face în conlucrare activă

Primarul a ţinut în mod special să remarce o foarte bună conlucrare, înţelegere dintre angajaţii pe care îi conduce şi consiliul local. Indiferent de culoarea politică, aleşii locali (15, în total) întotdeauna pun accentul pe problemele importante ale satului.

Lucruri obişnuite au devenit la Gura Galbenei organizarea săptămânilor transparenţei, a audierilor publice pe diferite subiecte, la care sătenii iau cunoştinţă de modul de cheltuire a banilor publici, de implementare a proiectelor, de elaborare a perspectivelor de dezvoltare a localităţii.

infratire

Una din priorităţile administraţiei publice locale de aici este stabilirea relaţiilor de colaborare externă. Primul pas în această direcţie a fost înfrăţirea cu una dintre comunele judeţului Prahova din România. A fost aleasă comuna Măgurele, care este identică cu Gura Galbenei ca suprafaţă, număr de locuitori, sfera instituţiilor sociale etc.

În acest sens a fost semnat Acordul de cooperare pe toate domeniile: învăţământ, cultură, tineret, sport şi altele, urmate de vizite reciproce în ambele localităţi. Fraţii români au contribuit la dezvelirea, la Gura Galbenei, a bustului domnitorului Alexandru Ioan Cuza, sunt oaspeţi dragi la acţiunile culturale dedicate Zilei localităţii, sărbătorilor din luna august.

„Recent, primarul de Măgurele, Vasilică Diaconu, şi trei consilieri judeţeni de la Prahova, s-au aflat la noi, povesteşte Victor Stână. Împreună cu membrii Consiliului local, am discutat problema de amenajare a parcului din preajma primăriei, unde este amplasat bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Ne-au promis sprijin financiar pentru aceasta. Ei înţeleg că acum nouă ne este mai greu şi doresc să ne ajute. Le suntem recunoscători”.

Inaugurarea unui serviciu zonal de evacuare a deşeurilor

Inaugurarea unui serviciu zonal de evacuare a deşeurilor
Planuri mari pentru viitor

Programul primarului de Gura Galbenei pentru al doilea mandat este unul destul de vast, fiind alcătuit din mai multe puncte, care prevăd continuarea celor începute în legislatura precedentă, precum şi stabilirea unor noi priorităţi.

După ce s-a reuşit repararea unui segment al străzii Mihai Eminescu (din centrul satului spre Liceul Teoretic „Hyperion”), actualmente, eforturile se concentrează asupra unei alte porţiuni a aceleiaşi străzi (spre satul Ivanovca Nouă), dar şi a reparaţiei străzii Ştefan cel Mare.

Potrivit lui Victor Stână, va fi continuată atragerea investiţiilor pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apă, a apeductului, în vederea asigurării populaţiei cu apă potabilă de calitate. Se va extinde iluminatul public, va fi dezvoltat mai departe serviciul comunal.

„Desigur, afirmă interlocutorul nostru, vom încuraja implicarea tinerilor în deschiderea afacerilor, în dezvoltarea antreprenoriatului, precum şi în activităţile obşteşti din domeniul cultural şi cel sportiv. De asemenea, îi vom ajuta mereu pe cei mai trişti ca noi din familiile defavorizate, din rândurile invalizilor, pensionarilor, persoanelor singure”.