Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

 

                             Comisiile consultative de specialitate

               ale consiliului local Gura Galbenei, raionul Cimișlia

 1.Comisia economico-financiară, drept și disciplină

Membrii:

– Moisei Ion

– Ciobanu Nicolae

– Sîrbu Mihail

– Hemei Andrei

– Olărescu Dumitru

2.Comisia pentru învățămînt, tineret, sport, sănătate publică și muncă, cultură, protecție socială

Membrii:

– Casian Ludmila

– Pădureț Valentina

– Rotaru Andrei

3. Comisia pentru protecția mediului,amenajarea teritoriului,agricultură și industrie

 Membrii:

– Jubea Valentina

– Gîscă Valeriu

– Burduh Vasile

– Samoilov Alexei

– Doni Nicolae