Funcții vacante

Funcții vacante

Funcții vacante Ocuparea funcției publice vacante Primăria Gura Galbenei, r. Cimişlia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de secretar al Consiliului local Gura Galbenei, care va avea loc pe data 15.09.2017, ora 10:00 în incinta primăriei. Domeniul de activitate: Administrație publică Funcția publică vacantă: Organe ale autorității publice: Secretar al Consiliului Local Gura Galbenei Condiţiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. Cerinţe specifice pentru participare la concurs: Studii : superioare, licenţiat/ă al unei facultăţi de drept sau de administraţie publică; Experienţă profesională: preferabil în domeniul complementar funcţiei sau în administraţia publică; Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, a modului de funcţionare a autorităţii publice, abilități de utilizare a computerului. Data limită de depunere a documentelor : 10/09/2017 Modalitatea de depunere a documentelor: Personal, email, prin poștă. nr.tel. : 0241 46 319, 0241 46 238 email: guragalbenei.primaria@yandex.com adresa: primăria Gura Galbenei, str.A.Mateevici, 39, MD- 4118

Funcții vacante

Funcții vacante
Funcții vacante Ocuparea funcției publice vacante Primăria Gura Galbenei, r. Cimişlia anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de secretar al Consiliului local Gura Galbenei, care va avea loc pe data 15.09.2017, ora 10:00 în incinta primăriei. Domeniul de activitate: Administrație publică Funcția publică vacantă: Organe ale autorității publice: Secretar al Consiliului Local Gura Galbenei Condiţiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba de stat; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. Cerinţe specifice pentru participare la concurs: Studii : superioare, licenţiat/ă al unei facultăţi de drept sau de administraţie publică; Experienţă profesională: preferabil în domeniul complementar funcţiei sau în administraţia publică; Cunoştinţe: cunoaşterea legislaţiei în domeniu, a modului de funcţionare a autorităţii publice, abilități de utilizare a computerului. Data limită de depunere a documentelor : 10/09/2017 Modalitatea de depunere a documentelor: Personal, email, prin poștă. nr.tel. : 0241 46 319, 0241 46 238 email: guragalbenei.primaria@yandex.com adresa: primăria Gura Galbenei, str.A.Mateevici, 39, MD- 4118

Niciun articol afișat