Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante secretar al consiliului sătesc

Anunţ concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante secretar al consiliului sătesc

42
DISTRIBUIȚI

Condiţii de participarela concurs :

Condiţii de bază :

-Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova ;

-Posedarea limbii de stat şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu ;

-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă ;

-Lipsa antecedentelor penale nestinse, a infracţiunilor săvîrşite cu intenţie;

-Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice .

Cerinţe specifice :

Studii: Superioareîn domeniul administraţiei publice locale.

Experienţă profesională : preferabil în serviciul public .

Cunoştinţe :  cunoaşterea legislaţiei în domeniu, cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice , cunoştinţe de operare la calculator : Word,Excel, PowerPoint,Internet, cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat citit/scris/vorbit,a limbii ruse la nivel avansat : citit/scris/ vorbit  .

Abilităţi :  lucru cu informaţia,analiză,sinteză,planificare,organizare ,elaborarea documentelor ,consultare,instruire,prezentare,comunicare eficientă,lucru în echipă.

Atitudini/comportamente:  respect faţă de oameni,spirit de iniţiativă,diplomaţie,creativitate,flexibilitate,disciplină,punctualitate,responsabilitate,tendinţă spre dezvoltare profesională continuă .

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă /prin e-mail

Dosarul de concurs :

formularul de participare;

-copia buletinului de identitate;

-copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a concurilor de perfecţionare profesionaşă şi /sau de specialitate ;

-originalul şi copia carnetului de muncă;

-cazierul judiciar.

Data limită de depunere a Dosarului de concurs – 11.01.2020

Telefon – 0241/46119

Adresa poştală-primărie Gura Galbenei ,str.A.Mateevici,39