Administrația primăriei Măgurele a revenit azi la Gura Galbenei

Administrația primăriei Măgurele a revenit azi la Gura Galbenei

473
DISTRIBUIȚI

În 2013 vă anunțam că în cea mai mare localitate rurală din raionul Cimişlia, Gura Galbenei, s-a produs,  un eveniment deosebit: a fost semnat Acordul de cooperare între acest sat şi comuna Măgurele din judeţul Prahova, România. Propunându-şi scopul de a stabili relaţii frăţeşti de colaborare, o delegaţie din comuna Măgurele, judeţul Prahova, în frunte cu primarul Vasilică Diaconu, însoţit de consilierii Consiliului judeţean Prahova,  Rareş Enescu şi Cristian Popescu, care au revenit azi în Gura Galbenei, pentru a pune din nou ,,țara” la cale.

Oaspeţii de peste Prut au luat cunoştinţă de activitatea mai multor instituţii din localitate, dar și alte proiecte care se demarează acum. Totodată, am reiterat obiectivele și planul de acțiuni ce urmează a fi efectuat în perioada următoare. Ședința de lucru s-a desfășurat avânnd subiectul implimentării proiectului comun de investiţii „Crearea sectorului de recreere  a populaţiei” în parcul adiacent primăriei Gura Galbenei, care va fi finanţat de către primăria Gura Galbenei şi primăria com. Măgurele, jud. Prahova, avînd la bază Acordul de înfrăţire şi activitate multifuncţională, între cele doua consilii locale, parafat în 2013. Proiectul sus-numit va demara în acest an, după procesarea documentaţie de proiect.

Până în prezent, în temeiul unui protocol de colaborare semnat între raionul Cimişlia din Republica Moldova şi judeţul Prahova din România, şapte aşezări din acest raion sunt înfrăţite cu tot atâtea oraşe şi comune din judeţul respectiv, procesul continuând.

Amintim că, în preambulul documentului este stipulat că părţile sunt conştiente de faptul că acest Acord contribuie la procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Acţiunile de cooperare vor fi axate pe schimburi de experienţă în domeniile dezvoltării locale, economice, sociale, culturale, sportive, protecţiei mediului etc. Se planifică organizarea periodică de expoziţii, târguri cu produse industriale, agroalimentare, bunuri de larg consum ale agenţilor economici din ambele localităţi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Părţile vor stabili, în fiecare an, programul de lucru care va defini acţiunile comune efectuate şi îşi va evalua rezultatele.Vor fi încurajate instituirea şi dezvoltarea cooperării în spiritul parteneriatului la toate nivelurile, între colectivităţile locale şi alte structuri instituţionale, între organismele economice, precum şi între asociaţiile interesate care doresc să dezvolte acţiuni în domeniile lor.

Acordul de cooperare între satul Gura Galbenei şi comuna Măgurele are 7 articole şi este încheiat pe o perioadă de patru ani, el putând fi reînnoit după aceasta, pentru încă patru ani, prin confirmare tacită, exceptând situaţia în care una dintre părţi cere în scris denunţarea documentului cu cel puţin şase luni înainte de încetarea acestuia.